Home Events Van hulpvraag naar (be)handeling

Van hulpvraag naar (be)handeling

Als een kind of jeugdige wordt aangemeld met een hulpvraag, dan ga je op zoek naar een passend aanbod. Dat aanbod is groot, zowel wat betreft aanbieders als wat betreft behandelingen. Ook kom je in een woud van afkortingen terecht, die behoorlijk veel op elkaar kunnen lijken. Bij welke hulpvraag past nu wat? Waar verwijs je naar?

In deze webinar wordt een overzicht gegeven van verschillende behandelvormen: CGT, ACT, EMDR, SI, PMT, mindfulness: wat houdt de behandelvorm in en voor wie/welke hulpvraag is deze geschikt?

Daarnaast wordt ingegaan op de rol van diagnostiek. Wanneer is diagnostiek zinvol en wanneer niet? In de webinar is onder andere aandacht voor handelingsgerichte diagnostiek (wat kunnen we doen) versus onderkennende diagnostiek (wat is er aan de hand).

De webinar wordt live gegeven en is interactief. Er is tijdens de webinar ruimte voor vragen, maar ook bij de aanmelding kunnen vragen ingestuurd worden, bijvoorbeeld wanneer je iets wil weten over een behandelvorm die niet in bovenstaand rijtje genoemd wordt. Of vragen over een specifieke doelgroep.

Voor wie? deze webinar is voor verwijzers:

  • Jeugdartsen, Huisartsen, POH-GGZ, GGD
  • Consulenten jeugdteams en CJG
  • Beleidsmedewerkers Jeugdzorg gemeenten
  • IB-ers PO / Zorgcoördinatoren VO

Datum

24 mei 2021
Verlopen!

Tijd

15:00 - 16:30

Locatie

Online
INSCHRIJVEN