Home Events Onderwijs Arena Digitale workshop: Effectieve feedback

Onderwijs Arena Digitale workshop: Effectieve feedback

Effectieve feedback

Doelstelling

Aan het einde van deze themasessie:  

  • weet je wanneer het effectief is om feedback te geven;  
  • ken je de verschillende niveaus van feedback;  
  • ken je de uitgangspunten voor goede feedback;  
  • kun je die uitgangspunten toepassen in het geven van feedback aan jouw leerlingen.

Inhoud

Het is een van de krachtigste instrumenten die je hebt als leraar: feedback. Maar lang niet alle feedback is even waardevol. En ook de momenten waarop je effectieve feedback geeft, moet je goed kiezen. Met andere woorden: het geven van effectieve feedback is gemakkelijker gezegd dan gedaan.  In deze themasessie leer je wat effectieve feedback is en wanneer het effectief is om die te geven. We starten met wat achtergrond en baseren ons daarbij voor een belangrijk deel op het werk van Hattie en Timperley (2007). Vervolgens onderscheiden we de verschillende niveaus waarop je feedback kunt geven, niveaus die ook sterk het moment bepalen waarop je die feedback geeft. Dan kijken we naar de kwaliteit van feedback: wanneer is die goed en effectief?

Feedback

In het werk van Boud en Molloy (2013) vinden we een mooie definitie van feedback:  Feedback is a process whereby learners obtain information about their work in order to appreciate the similarities and differences between the appropriate standards for any given work, and the qualities of the work itself, in order to generate improved work.  Kortom: feedback moet inzicht geven in het verschil tussen de kwaliteit van het geleverde werk ten opzichte van het gewenste resultaat om de leerling aan te zetten tot het verbeteren van zijn of haar prestatie.  Feedback kan zich vervolgens richten op:  

  • de taak , 
  • het proces,  
  • zelfregulatie , 
  • de leerling zelf (bijvoorbeeld zijn/haar houding) .

Met name feedback op het proces en op het niveau van zelfregulatie zijn het meest waardevol en leiden tot een hogere leeropbrengst.

Datum

19 jan 2021
Verlopen!

Tijd

15:00 - 17:00

Locatie

Online

Organisator

Onderwijs Arena
INSCHRIJVEN