Home Events Leernetwerk: Naar een waardevol schoolexamen 3

Leernetwerk: Naar een waardevol schoolexamen 3

Hoe geef je het schoolexamen vorm, zodat het past bij de onderwijs- en toetsvisie van de school en recht doet aan de bedoeling van het schoolexamen? Veel scholen zetten stappen om de kwaliteit van het schoolexamen (verder) te versterken. In dit leernetwerk ga je samen met collega’s aan de slag om tot een waardevoller schoolexamen te komen. Meld je aan.

In Nederland bestaat het eindexamen uit een centraal examen en een schoolexamen. Het centraal examen is een door de overheid vastgestelde vorm van gestandaardiseerde toetsing, beoordeling en normering. Met het schoolexamen kan inhoudelijk en qua vorm meer recht gedaan worden aan de brede onderwijsopdracht en de eigen onderwijsvisie van scholen. Zo hebben scholen bij het schoolexamen de ruimte om het een schooleigen en afsluitend karakter te geven zodat het een volwaardig en waardevol onderdeel is van het eindexamen.

Dit is een derde leernetwerk op dit onderwerp, vanwege de grote animo.

Wat kan je verwachten?

Onder leiding van een procesbegeleider ga je in vier bijeenkomsten samen met andere scholen aan de slag met de ontwikkeling van een waardevol schoolexamen en de inbedding hiervan in jouw school. Je maakt ter inspiratie kennis met de ontwikkelingen van andere scholen in het leernetwerk en levert je bijdrage aan collegiale consultatie ten behoeve van het leren met en van elkaar. Als deelnemer van het leernetwerk ben je ook eigenaar van het leernetwerk: samen bepalen en organiseren jullie de inhoud van de bijeenkomsten. Het streven is dat jullie, na een jaar begeleiding van een procesbegeleider, zelfstandig door kunnen als leernetwerk. De bijeenkomsten prikkelen je om stappen te zetten in het ontwikkeldoel rond schoolexaminering dat je school voor ogen heeft.

Wat levert het op?

  • Delen van voorbeelden uit de praktijk met de andere deelnemende scholen.
  • Gekoppeld aan het eigen ontwikkeldoel verdere stappen zetten in het versterken van schoolexaminering op jouw eigen school.
  • Collegiale consultatie en collegiale feedback op de eigen ontwikkeldoelen van jouw school en de stappen die je daarin zet in schooljaar 2022-2023.

Voor wie?

Het leernetwerk staat open voor schoolleiders op ieder niveau, leden van examencommissies en anderen in de school die zich bezighouden met de ontwikkeling van het schoolexamen binnen de visie van de school. Je kunt daar al mee zijn gestart en verder willen ontwikkelen of juist aan het begin staan. Een lerende houding, gericht op ontwikkeling is essentieel.

Voor het leren in samenhang met schoolontwikkeling is het van belang dat ten minste 2 personen van een school aan het leernetwerk deelnemen.

Waar en wanneer?

De startbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 14 maart van 12.30 – 16.30 in omgeving Utrecht. Vervolgbijeenkomsten worden in afstemming met de deelnemers gepland. We willen in ieder geval vier keer fysiek bij elkaar komen.

De kosten

Deelname aan dit leernetwerk is kosteloos.

Meedoen?

Meld je vóór 1 februari 2023 aan voor dit leernetwerk. Hoe eerder je je aanmeld, hoe groter de kans dat er een plekje voor je is. Na aanmelding neemt de procesbegeleider Wendy Zonneveld contact op voor een intake. Bij overschrijving werken we met een wachtlijst.

Vragen?

Heb je vragen over het leernetwerk? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Datum

14 mrt 2023
Verlopen!

Tijd

12:30 - 16:30
INSCHRIJVEN