Home Events In 5 stappen naar goed blended leren en lesgeven

In 5 stappen naar goed blended leren en lesgeven

Doelstelling

Aan het einde van deze themasessie:

  • weet je de (rand)voorwaarden voor goed blended en online onderwijs;
  • heb je een concreet stappenplan om jouw leeractiviteiten te ontwerpen;
  • heb je een opzet gemaakt voor jouw eigen les(sen);
  • kun je direct aan de slag in je eigen onderwijs.

Inhoud

Denk niet in lessen, maar in leeractiviteiten! Deze themasessie draait om de 5 stappen en de 5 leeractiviteiten die je als basis kunt gebruiken om goed onsite, online of blended onderwijs te ontwerpen en voor te bereiden.

Tijdens deze themasessie gaan we aan de slag met jouw online of blended onderwijs en daarbij gebruiken we het BLOX model uit Kleppen Open! Actief leren met ict (september, 2021) als basis. Je ervaart diverse werkvormen die je zelf kunt gebruiken in je eigen onderwijs en je gaat zelf ook aan de slag met een les of een deel daarvan. Je past je eigen les aan, krijgt feedback op je eigen ontwerp en geeft feedback op het ontwerp van een ander. Je ontvangt bij deze themasessie de download met het BLOX model, dat je dus ook in de herziene versie van Kleppen Open! Actief leren met ICT vindt.

Dit is een praktische instap-themasessie die ingaat op alle 5 stappen en leeractiviteiten. Dit is een goed startpunt voor de themasessies Blended Onderwijs Ontwerpen, die elk dieper ingaan op verschillende fases van een blended of online les. Je kan ze allemaal afzonderlijk volgen.

Datum

14 mrt 2023
Verlopen!

Tijd

15:00 - 17:00
INSCHRIJVEN