Home Events Kennissessie: Succesvol implementeren van formatief evalueren

Kennissessie: Succesvol implementeren van formatief evalueren

Hoe kun je formatief evalueren succesvol implementeren in je school? Wat is er nodig om het een instrument te laten zijn voor leerlingen bij het optimaliseren van hun leerproces én voor leraren bij het inrichten van hun onderwijsproces? Herman Rigter besteedt tijdens deze kennissessie zowel aandacht aan het succesvol implementeren door docenten van formatief evalueren in hun lessen als aan het creëren van draagvlak en de implementatie op schoolniveau. Meld je hier aan.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met VO-content.

Wat kan je verwachten?

Op basis van de drie bekende fasen van formatief evalueren – Waar moet ik heen? – Waar sta ik nu? – Wat wordt mijn volgende stap? – wordt eerst ingegaan op hoe je als docent deze drie fasen praktisch kunt invullen in de les. Hierbij gaat het om het formuleren van heldere leerdoelen voor de leerlingen, het inzetten van diverse feedback instrumenten en om het ontwerpen van een logische vervolgstap in het onderwijsproces van de docent en het leerproces van de leerling. De nadruk ligt op de actieve rol die leerlingen hebben in het hele proces rondom formatief evalueren.

Daarna wordt aandacht besteedt aan de rol van de schoolleider bij het succesvol implementeren van formatief evalueren in je school. Hierbij gaat het zowel om het faciliteren als het sturen van docenten in hun ontwikkeling op dit gebied. Ook zal expliciet aandacht worden gegeven aan de relatie tussen formatief evalueren en summatief toetsen/afsluiten.

Afsluitend ga je in groepjes kort aan de slag met de thematiek.

Wat levert het op?

Deze bijeenkomst geeft informatie en praktische handvatten voor schoolleiders en leraren om formatief evalueren succesvol te implementeren in hun onderwijs en op hun school.

Over de spreker

Herman Rigter is als directeur ICT werkzaam bij de Alberdingk Thijm Scholen in Hilversum. Naast de verantwoordelijkheid voor de ict-infrastructuur, houdt hij zich intensief bezig met onderwijsontwikkeling (met en zonder ICT) en geeft hij ook zelf les aan leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. Daarnaast is hij werkzaam als adviseur bij Stichting VO-content. VO-content helpt scholen met leren en onderwijzen op maat door het aanbieden van digitaal leermateriaal en het geven van trainingen en advies. In deze rol begeleidt Herman scholen bij het werken vanuit leerdoelen, het implementeren van formatief evalueren en het opnieuw inrichten van onderwijsprocessen. Hij is medeauteur van het boek ‘Werken vanuit leerdoelen – Over het vormgeven van je eigen onderwijs’ dat in de zomer van 2021 is verschenen.

Voor wie?

Schoolleiders en leraren die formatief evalueren willen implementeren in hun school.

Wanneer?

Maandag 28 maart van 15.00-16.30 uur.

Kosten

Deelname aan deze inspiratiebijeenkomst is kosteloos.

Meedoen?

Meld je vóór 21 maart aan voor deze kennissessie. Let op; er geldt een maximum aantal deelnemers voor deze bijeenkomst.

Vragen?

Heb je vragen over deze inspiratiebijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Deze bijeenkomst vindt plaats naar aanleiding van gesprekken met schoolleiders, bestuurders en leraren over successen en uitdagingen bij schoolontwikkelingen. Formatief evalueren blijkt een actueel thema. Heb jij suggesties voor het aanbod van Voortgezet Leren? Neem contact met ons op.

Datum

28 mrt 2022
Verlopen!

Tijd

15:00 - 16:30