Home Events Inspiratiebijeenkomst: Kansengelijkheid bevorderen met LOB

Inspiratiebijeenkomst: Kansengelijkheid bevorderen met LOB

De afgelopen jaren is de aandacht voor kansengelijkheid binnen het onderwijsveld gegroeid. Er is steeds meer bekend over de oorzaken en gevolgen van kansen(on)gelijkheid. Een belangrijke rol om kansengelijkheid op scholen te stimuleren is weggelegd voor loopbaanontwikkeling en –begeleiding (LOB). Maar wat is de rol van LOB precies? En hoe kun je LOB op een effectieve manier vormgeven in jullie onderwijs? Tijdens deze online inspiratiebijeenkomst staat de relatie tussen LOB en kansengelijkheid centraal. En word je geïnspireerd door voorbeelden uit de praktijk over de inrichting van het LOB-beleid op school. Meld je aan.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Expertisepunt LOB.

Wat kan je verwachten?

De inspiratiebijeenkomst bestaat uit een aantal onderdelen. Ingrid Brummelman, directeur van de VO-Raad, opent de bijeenkomst. Vervolgens neemt Machteld de Jong je mee in de leefwereld van jongeren met verschillende achtergronden en de wijze waarop zij hun toekomstkansen op de arbeidsmarkt zien. Ook de uitdagingen waar ze voor staan om die kansen te realiseren komen hierbij aan bod.

Na deze theoretische introductie is het tijd voor verhalen uit de praktijk: Sacha van de Graaf, directeur van Rotterdams Vakcollege de Hef, en Joery van der Waal, LOB coördinator van Rotterdams Vakcollege de Hef, vertellen vanuit twee verschillende invalshoeken en onderwijssoorten hoe zij middels goed LOB-beleid kansengelijkheid stimuleren. Ze presenteren hun aanpak ter inspiratie en er is natuurlijk ruimte om vragen te stellen. Vervolgens ga je in kleinere groepjes met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Afsluitend licht Margriet Overmeyer, projectleider van het Expertisepunt LOB, kort toe wat het Expertisepunt LOB kan bieden aan ondersteuning.

Wat levert het op?

Na deze bijeenkomst ben je geïnformeerd over de relatie tussen kansengelijkheid en LOB, ben je geïnspireerd door concrete voorbeelden uit de praktijk en heb je een beeld van mogelijke vervolgstappen bij het inrichten van een onderbouwd en stimulerend LOB-beleid op jouw school.

Over de sprekers

Machteld de Jong
Machteld de Jong is sinds 1999 werkzaam in het (hoger) onderwijs, eerst als docent en sinds 2017 als lector Diversiteitsvraagstukken (Diversiteitsvraagstukken). Ze promoveerde op identiteitsvorming van Marokkaans Nederlandse jongeren. In haar werk focust ze zich op het stimuleren van kansengelijkheid voor alle jongeren. Het samenbrengen van de perspectieven van jongeren, het onderwijs en het werkveld staat daarbij centraal.

Sacha van de Graaf
Sacha van de Graaf is directeur van het Vakcollege de Hef in Rotterdam. Hij heeft al ruim 20 jaar ervaring als onderwijsdirecteur.

Joery van der Waal
Joery van der Waal is LOB coördinator op Rotterdams Vakcollege de Hef. Joery is al geruime tijd verbonden aan De Hef als docent sport en bewegen en is een zeer ervaren mentor.

Margriet Overmeyer
Margriet Overmeyer is projectleider bij het Expertisepunt LOB, dat zich inzet voor de ondersteuning van vo-, mbo- en hbo-scholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding van leerlingen en studenten.

Voor wie?

Schoolleiders, bestuurders en iedereen binnen de school die zich bezighoudt met LOB.

Wanneer?

Dinsdag 5 april van 15.00 – 16.30 uur.

Kosten

Deelname aan deze inspiratiebijeenkomst is kosteloos.

Meedoen?

Meld je hier aan.

Vragen?

Heb je vragen over deze inspiratiebijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Datum

05 apr 2022
Verlopen!

Tijd

15:00 - 16:30
INSCHRIJVEN