Home Events Inspiratiebijeenkomst: Een examencommissie inrichten: wat zijn de richtlijnen nu en straks?

Inspiratiebijeenkomst: Een examencommissie inrichten: wat zijn de richtlijnen nu en straks?

Sectorbreed is afgesproken dat in augustus 2020 elke school een examencommissie heeft. Ook stelde het ministerie van OCW onlangs voor om de examencommissie via wet- en regelgeving verplicht te stellen. Voor veel scholen is dat een nieuw element. Hoe richt je een examencommissie op een goede manier in? Deze inspiratiebijeenkomst heeft als doel om scholen te informeren, inspireren en te laten uitwisselen over de inrichting van een examencommissie. Ook krijg je praktische handvatten om aan de slag te gaan met de inrichting van de examencommissie bij jou op school. Meld je aan.

Inspiratiebijeenkomst: Een examencommissie inrichten: wat zijn de richtlijnen nu en straks?

Naar aanleiding van het schoolexamenincident in 2018 onderzocht de Commissie Kwaliteitsborging Schoolexaminering de kwaliteit van schoolexaminering. De aanbevelingen van deze commissie voor de kwaliteitsborging van de schoolexameninering zijn vertaald naar negen concrete actielijnen. In actielijn 5 is afgesproken dat elke school vanaf augustus 2020 (of eerder) een examencommissie heeft. De examencommissie heeft de opdracht om de kwaliteit van de schoolexaminering te bewaken en te bevorderen: procesmatig, inhoudelijk, passend bij de visie van de school én bij het afsluitende karakter van het schoolexamen.

Wat kan je verwachten?

14.45 – 15.00 uur: Inloop
15.00 – 15.05 uur: Welkom door Piet Groenewegen (VO-raad)
15.05 – 15.30 uur: Korte toelichting op de actielijnen van de VO-raad en aanstaande regelgeving door Piet Groenewegen
15.30 – 16.00 uur: Praktijkvoorbeeld van Carmel door Doriene Boezelman (Stichting Carmelcollege) en Mark Gellevij (Scholengroep Carmel Hengelo)
16.00 – 16.15 uur: Praktijkvoorbeeld van Christelijk Lyceum Delft door Eelke Smulders en Roy Nederpelt
16.15 – 16.55 uur: Uiteen in subgroepen aan de hand van diverse thema’s rond de inrichting en taken van de examencommissie
16.55 – 17.15 uur: Plenaire afsluiting met ruimte voor vragen

Wat levert het op?

Na deze bijeenkomst heb je kennis opgedaan en ervaringen uitgewisseld met andere deelnemers over het inrichten van de examencommissie volgens de negen actielijnen. Je hebt ook handvatten gekregen om hier verder mee aan de slag te gaan bij jou op school.

Voor wie?

De bijeenkomst is voor examensecretarissen, kwaliteitszorgmedewerkers, teamleiders en schoolleiders.

Wanneer?

Woensdag 24 maart van 15.00 – 17.15 uur.

De kosten

Deelname aan deze sessies is kosteloos.

Meedoen?

Meld je aan voor de inspiratiebijeenkomst ‘Een examencommissie inrichten: wat zijn de nieuwe richtlijnen?’ op woensdag 24 maart 2020.

Heb je vragen?

Heb je vragen over deze inspiratiebijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Datum

24 mrt 2021
Verlopen!

Tijd

15:00 - 17:15

Locatie

Online

Organisator

Voortgezet Leren
INSCHRIJVEN