Home Events In 5 stappen naar goed Online leren en lesgeve

In 5 stappen naar goed Online leren en lesgeve

Doelstelling

Aan het einde van deze themasessie: 

  • kun je in 5 stappen goed online (of blended) leren en lesgeven vormgeven;
  • heb je een goede structuur om jouw online (of blended) onderwijs vorm te geven;
  • heb je kennis gemaakt met verschillende online toepassingen voor jouw online lessen;
  • ken je 5 scenario’s voor jouw hybride klaslokaal;
  • heb je een leeractiviteit gemaakt voor jouw online (of blended) onderwijs.

Inhoud

De principes voor effectief leren zijn voor een online les niet anders dan voor een ‘gewone’ les. De didactiek is in de basis hetzelfde. Tegelijkertijd is online leren onvergelijkbaar met fysiek lesgeven aan een klas met 30 leerlingen. Tijdens deze themasessie beginnen we bij de basis en volgen we de vijf stappen naar goed online en blended leren en lesgeven. We besteden aandacht aan voorkennis activeren, uitleggen, begeleid inoefenen, zelfwerkzaamheid begeleiden en evalueren. En we kijken naar hoe je op een goede manier het leren van je leerlingen zichtbaar kunt maken, hoe je feedback kunt geven en hoe je meer interactie met en tussen je leerlingen op gang kunt brengen. De belangrijkste boodschap van deze themasessie: denk niet in lessen, denk in leeractiviteiten.

Achtergrond

De principes van effectief leren en didactiek zijn voor online en blended onderwijs niet anders dan voor ‘gewoon’ onderwijs. Toch zul je weer naar de tekentafel moeten, omdat online leren er heel anders uit kan zien. Je kunt je onderwijs op veel verschillende manieren en in meer of mindere mate online organiseren. Dat leidt tot een flink aantal keuzes die je bij het ontwerp ervan moet maken. Denk daarbij niet in lessen, maar in leeractiviteiten. Daar komt nog bij dat online en blended onderwijs onlosmakelijk verbonden is met technologie. En we hebben in het onderwijs steeds meer technologie tot onze beschikking. Dat maakt het interessant om te kijken welke les- en leeractiviteiten tijd- en plaatsgebonden zijn en welke offline of online aangeboden kunnen worden. Dat is de kern van blended onderwijs: een mengvorm van face-to-face en ict-gebaseerde onderwijsactiviteiten, leermaterialen en tools. Idealiter versterken ze elkaar. Het doel is onderwijs te ontwikkelen dat gebruikmaakt van ict om effectief, efficiënt en flexibel leren voor elke leerling mogelijk te maken. Met een stijging van het leerrendement en de leerling- en docenttevredenheid tot gevolg. Dit betekent dat leerlingen leren: in verschillende contexten: op school, zelfstandig (bijvoorbeeld thuis) en op hun werkplek, afhankelijk van plaats en tijd (face-to-face) en onafhankelijk van plaats en tijd (op afstand), door gebruik te maken van digitale leermiddelen en toepassingen. Er zijn verschillende aspecten die een rol spelen en keuzes die je per onderdeel kunt maken. Door aan de ‘knoppen’ te draaien, dus verschillende keuzes te maken, ontstaan er verschillende scenario’s voor blended teaching.

Datum

11 okt 2021
Verlopen!

Tijd

15:00 - 17:00

Locatie

Online
INSCHRIJVEN