Home Events Didactisch coachen

Didactisch coachen

Doelstelling

Aan het einde van deze themasessie:  

  • ken je de (wetenschappelijke) achtergronden achter didactisch coachen;
  • weet je hoe je goede, activerende vragen stelt;  
  • weet je hoe je goede aanwijzingen geeft;  
  • weet je wanneer je welke feedback geeft;  
  • heb je een aantal concrete voornemens voor jouzelf geformuleerd om didactisch coachen in jouw eigen onderwijs een plek te geven.

Inhoud

De docent als coach, dat klinkt vaak een beetje zweverig. Maar niets is vaag of zweverig aan didactisch coachen. Het is een didactische aanpak van vragen stellen en aanwijzingen en feedback geven aan leerlingen gericht op leren. Heel praktisch en concreet vanuit de gedachte dat dat begint bij het hebben van hoge verwachtingen van leerlingen.
In deze themasessie verkennen we het (wetenschappelijk onderbouwde) gedachtegoed achter didactisch coachen. Je maakt kennis met de basisbeginselen en krijgt concrete handvatten aangereikt voor in jouw eigen klas. Handvatten gericht op het stellen van de juiste, ondersteunende vragen, gericht op het geven van aanwijzingen als dat echt nodig is en gericht op het geven van de juiste feedback op het juiste moment.

Didactisch coachen

In het gelijknamige boek schrijven Voerman en Faber (2018) dat leerlingen die les krijgen van leraren die hoge verwachtingen van hen hebben beter presteren dan andere leerlingen. Maar het is natuurlijk niet voldoende om dat alleen maar uit te spreken. Leraren met hoge verwachtingen van hun leerlingen:

  • stellen de juiste vragen die aanzetten tot denken en leren,
  • geven de juiste aanwijzingen als dat nodig is,
  • geven op de juiste momenten de juiste feedback.

En buiten dat zijn leraren met hoge verwachtingen van hun leerlingen vriendelijk tegen ze.

Datum

07 okt 2021
Verlopen!

Tijd

15:00 - 17:00

Locatie

Online
INSCHRIJVEN