Samen WIJzer worden

Samen wijzer worden

Samen wijzer worden

TalentenAcademie | SVOPL

De TalentenAcademie (TA) is het kennis- en scholingscentrum van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg.

Doelstelling

Het stimuleren van vakmanschap, talentontwikkeling en ondernemendheid bij medewerkers en leerlingen. Uitgangspunten: we leren van en met elkaar, vinden kennisdeling belangrijk en werken vooral vraag gestuurd.

Aanbod

De kernactiviteit is een breed, school overstijgend aanbod van scholingsactiviteiten voor alle medewerkers van SVO|PL. De doelgroep startende docenten krijgt extra aandacht.

School overstijgend zijn de TA-activiteiten voor leerlingen, zoals de Junior Bildung Academie en het Podium ParkstadLab. Daarnaast initieert en ondersteunt de TalentenAcademie binnen Parkstad en ook daarbuiten kennisdeling met andere onderwijspartners. Bij onderwijsinnovaties vervult de TA een adviserende, faciliterende en begeleidende rol. We dragen zorg voor de startende collega’s, zodat zij in een “warm bad” terecht komen en de gepersonaliseerde begeleiding krijgen die zij verdienen.

Wie zijn wij?

Erik Krutzer (Links achter) is docent Aardrijkskunde aan het Bernardinuscollege
Sandra Lenzen (Links voor) is P & O adviseur voor BCPL
Linda Verlinden-van Raak (Rechts voor) is docent AVO en I-coach bij de scholen voor Praktijkonderwijs (PPL)
Jolanda Blanker-Pouwels (Rechts achter) is teamleider Atheneum bovenbouw en docent Engels aan het Bernardinuscollege (Jolanda is schooljaar 2019/2020 en 2020/2021 afwezig i.v.m. een studie)