Home Events Workshopmiddagen executieve functies

Workshopmiddagen executieve functies

‘Waarom heeft deze leerling alweer zijn boek niet bij zich? En waarom gaat hij nog steeds niet aan het werk? Ik heb het toch al drie keer uitgelegd?!’ De vaardigheden die ten grondslag liggen aan dergelijke gedragingen zijn de zogeheten ‘executieve functies’, en deze zijn bij kinderen nog volop in ontwikkeling. Wat weten we al van de executieve functies? Waarom zijn ze zo belangrijk en wat heeft de leraar aan die kennis? (Jelle Jolles)

Je kunt er bijna niet meer omheen. In je werk met leerlingen kom je dagelijks in aanraking met “executieve functies”. Maar hoe ga je hier nu bewust mee om? Wat werkt wel en wat werkt niet bij onze leerlingen in het voortgezet onderwijs? Wat vraagt het van jou als professional?

In toenemende mate zien wij dat leerlingen onvoldoende zijn toegerust en minder sterk ontwikkelde executieve functies hebben. Dit uit zich niet alleen in toenemende leerproblematiek maar ook in motivatie- en gedragsproblematiek. Leerlingen zijn nog onvoldoende in staat vanuit eigen regie en zelfsturing het schoolproces te doorlopen.

Op alle scholen binnen onze stichting wordt aandacht geschonken aan het versterken van executieve vaardigheden bij onze leerlingen. Door het vergroten van (gemeenschappelijk) kennis en handelingsrepertoire op het gebied van executieve functies bij onszelf kunnen wij beter inspelen op de vraag van de leerling. Op dit moment richt ons onderwijs zich met name op de vakinhoud en gaan we “onbewust” voorbij aan het belang van executieve vaardigheden, die mede bepalend zijn voor schoolsucces.

Daarnaast draagt een gemeenschappelijke aanpak op het gebied van executieve functies bij aan een meer efficiënte en meer opbrengstgerichte manier van werken in ons onderwijs en dragen we daarmee bij aan onze slogan “voor elk kind het beste onderwijs”.

Graag nodigen wij alle medewerkers uit in te schrijven voor één van onze workshopmiddagen rondom het thema executieve functies. Deze zullen plaatsvinden op dinsdag 19 maart en donderdag 16 mei. De bijeenkomsten starten om 13.00 uur en duren tot omstreeks 17.00 uur. Yves Moerskofski  (www.leerhalte.nl) zal tijdens deze middagen een keynote verzorgen. Tevens zal hij ook een van de workshops verzorgen. Ook worden er workshops verzorgd door onder andere Arend Lunenborg en Michel Giesen. Binnenkort ontvang je nader bericht over de diverse workshops en nodigen wij je uit je in te schrijven! Deze middag vol praktische informatie wil je niet missen!

“De school doet er toe. Medewerkers kunnen het verschil maken door in te zetten op de ontwikkeling van de executieve functies. Daarmee stimuleren zij de leermotivatie en studieprestaties en leggen een stevige brede basis voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Jelle Jolles”

Datum

19 mrt 2024
Verlopen!

Tijd

13:00 - 17:00