Home Events Werkconferentie Onderwijskwaliteit verbeteren met onderzoek in de school

Werkconferentie Onderwijskwaliteit verbeteren met onderzoek in de school

Hoe kan je onderzoek inbedden in jouw schoolorganisatie en een lerende cultuur stimuleren? Tijdens deze werkconferentie krijg je tools, handvatten en inspiratie om stappen te zetten in het verbinden van onderzoek met het onderwijs op school.

De conferentie trapt af met een opening door vicevoorzitter van de VO-raad Ingrid de Bonth en een keynote van Jacquelien Bulterman, auteur van het boek ‘Het lerarentekort’. Haar keynote gaat over het belang van vakmanschap en handelingskennis van leraren.

Onderzoeksmatig werken kan bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en de professionele ontwikkeling van medewerkers. Dat kan door gebruik te maken van kennis uit onderzoek (feedbackfunctie) en door met behulp van onderzoek te reflecteren op het eigen gedrag en inhoudelijke gesprekken te voeren (dialoogfunctie). Hoe kan je onderzoek inbedden in jouw schoolorganisatie en een lerende cultuur stimuleren? Tijdens deze werkconferentie krijg je tools, handvatten en inspiratie om stappen te zetten in het verbinden van onderzoek met het onderwijs op school. Meld je aan voor deze werkconferentie.

Wat kan je verwachten?

Deze werkconferentie wordt geopend door Ingrid de Bonth, vicevoorzitter van de VO-raad. Vervolgens geeft Jacquelien Bulterman, auteur van het boek ‘Het lerarentekort’, een keynote over het belang van vakmanschap en handelingskennis van leraren. Jacquelien pleit in haar boek voor de herwaardering van het vakmanschap van leraren. In deze keynote vertelt zij wat dat betekent voor de verbinding van het onderwijs met onderzoek en hoe dat een oplossing kan vormen voor het lerarentekort en het statusverval van het lerarenberoep. Na de keynote volgen er twee workshopsrondes. Op de dag zelf kun je per ronde kiezen bij welke workshop je aansluit. Uit deze workshops kun je kiezen:

Workshops

1. Van onderwijsvisie naar onderzoekspraktijk

2. Auctoraat: vliegwiel naar een cultuur van onderzoeksmatig werken

3. Van tijdelijke werkgroep naar een professionele leergemeenschap (PLG)

4. Vergroot je vakmanschap door te kijken naar het leren van leerlingen

Wat levert het op?

Tijdens deze werkconferentie:

  • Word je geïnspireerd om (verdere) stappen te zetten in de onderzoekscultuur op jouw school.
  • Leer je meer over het vervullen van de rol van kartrekker op het gebied van onderzoek in de school.
  • Hoor je verschillende manieren hoe je de onderzoekende houding in de school kunt versterken.
  • Wissel je ervaringen uit met mensen uit andere kennisnetwerken.

Voor wie?

Kartrekkers op het gebied van onderzoek in de school. Dit kunnen zowel schoolleiders, onderzoekscoördinatoren als projectleiders zijn.

Kosten

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

Waar en wanneer

Op 3 oktober 2023, van 13:00 tot 17:00. Op Quadraam in Duiven.

Aanmelden

Meld je vóór 22 september 2023 aan voor deze inspiratiebijeenkomst via het aanmeldformulier.

Vragen?

Heb je vragen over de bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.