Home Events Werkconferentie: Mogelijkheden met maatwerk

Werkconferentie: Mogelijkheden met maatwerk

Hoe verstevig je maatwerk binnen jouw school? Tijdens deze werkconferentie bespreken we maatwerk op 3 niveau’s: het systeem, de school, in de les. De dag is gevuld met een interactief programma met workshops, praktische handvatten en voorbeelden van andere scholen. Ook zullen er verschillende experts rondom het thema maatwerk aanwezig zijn die hun kennis en ervaring delen.

Welke workshops wil jij echt niet missen? Bekijk het volledige programma op onze website en schrijf je meteen in.

Werkconferentie Mogelijkheden met maatwerk

16 november 2023Culemborg11.30 – 17.15

Werkconferentie Mogelijkheden met maatwerk

De term maatwerk is een verzamelterm voor manieren om het onderwijsaanbod beter aan te sluiten op de behoeften van leerlingen. Een belangrijke reden om aandacht te hebben voor maatwerk is dat het, wanneer op de juiste manier ingezet, een positieve invloed heeft op de leermotivatie en -houding van leerlingen.

Wat is er nodig om maatwerk te verstevigen in een school? Wat kan en mag er in de bestaande wet- en regelgeving rondom maatwerk? Wat zijn handvatten die leraren kunnen gebruiken in hun lessen met betrekking tot maatwerk? Tijdens de werkconferentie Mogelijkheden met maatwerk op 16 november bespreken we deze vragen en meer. Je ontmoet experts en andere onderwijsprofessionals van scholen die al langer bezig zijn met maatwerk. Het doel van deze conferentie is om ervaringen en geleerde lessen uit te wisselen en elkaar te inspireren om de volgende stap te zetten met maatwerk binnen je school.MELD JE AAN

Maatwerk

Tijdens de werkconferentie richten we ons op drie niveaus: het systeem, de school, in de les:

 • Systeem:
  Op dit niveau is het van belang om te bekijken in hoeverre het onderwijs geflexibiliseerd kan en mag worden. Er zijn natuurlijk wetten en regels rondom maatwerk, en binnen dit kader kijken we samen naar waar ruimte is. Wat is er wel en niet mogelijk? Tijdens de werkconferentie zullen we onder andere aan de hand van het ‘schema met maatwerkmogelijkheden’ van de VO-raad het gesprek hierover voeren.
  De vraag die binnen dit niveau centraal staat is: Wat kan en mag er in de bestaande wet- en regelgeving rondom maatwerk?
 • De school:
  Op schoolniveau is goed leiderschap nodig om het maatwerk voor de leerling goed te faciliteren. Maatwerk geeft leerlingen de ruimte om hun eigen leerweg te kiezen. Voor een goede implementatie ervan is het belangrijk dat er schoolbrede afspraken zijn. Maatwerk vraagt echter veel van het onderwijspersoneel. Collega-scholen delen tijdens deze werkconferentie wat zij hebben geleerd tijdens hun reis naar maatwerk. Wil je alvast meer lezen over de ervaring van scholen, lees dan het katern Recht op Maatwerk
  De vraag die binnen dit niveau centraal staat is: Wat heb je nodig om maatwerk te verstevigen in school?
 • In de les:
  Op dit niveau wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen de les. Hoe kan de leraar het beste differentiëren en zo maatwerk bieden aan leerlingen op lesniveau? Leraren kunnen bijvoorbeeld aanpassingen doen in de inhoud van het onderwijs, in de leermaterialen, in de gevraagde leeractiviteiten en in de producten van leerlingen. Tijdens de werkconferentie krijg je tips en tricks te horen die jou hierbij kunnen helpen.
  De vraag die binnen dit niveau centraal staat is: Wat zijn handvatten die leraren kunnen gebruiken in hun lessen met betrekking tot maatwerk?

Wat kun je verwachten?

Je kunt een interactief programma verwachten met praktische handvatten en voorbeelden van andere scholen. Ook zullen er verschillende experts rondom het thema maatwerk aanwezig zijn die hun kennis en ervaring delen.

Tijdens de werkconferentie zijn er verschillende workshops waaraan je kunt deelnemen. De workshops worden aangeboden aan verschillende doelgroepen in de school. We raden om die reden dan ook aan om met meerdere collega’s te komen. Bij elke workshop wordt aangegeven voor welke deelnemer deze het meest geschikt is: school-/teamleider of leraar. Na de workshops is er ruimte voor uitwisseling door middel van intervisie en door middel van het schrijven van een actieplan.


Het voorlopige programma

11.30 – 12.00Inloop
12.00 – 12.45Keynote
12.45 – 13.15Lunch
13.15 – 14.30Workshop ronde 1
14.30 – 14.40Pauze
14.40 – 15.55Workshop ronde 2
15.55 – 16.40Uitwisselmoment en actieplan
16.40 – 17.15Borrel

Workshops

Keynote – Maatwerk en motivatie; een positief effect?

Sessie 1: In gesprek: maatwerk en de inspectie 

Sessie 2: Meer motivatie door maatwerk; werkvormen voor in de klas

Sessie 3: Praktijkvoorbeeld  

Sessie 4: Praktijkvoorbeeld

Sessie 5: Strategisch koersen op maatwerk

Wat levert het op?

Tijdens deze conferentie worden meerdere sessies over verschillende vormen van maatwerk aangeboden. Deze sessies gaan over het zetten van een volgende stap binnen jouw school en in de lespraktijk. De dag geeft zowel inspiratie als praktische handvatten om direct de volgende dag in je eigen school aan de slag te gaan.

Voor wie?

Schoolleiders, teamleiders en leraren van scholen die bezig zijn met maatwerk en dit breder willen implementeren en inbedden in de school. We raden aan om met meerdere collega’s met verschillende rollen van je school te komen.

Kosten

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

Waar en wanneer

Donderdag 16 november 2023, 11.30 tot en met 17.15 uur in omgeving Utrecht.

Let op: origineel zou deze werkconferentie op 8 juni plaatsvinden. Dit is verplaatst naar donderdag 16 november.

Aanmelden

Meld je aan voor deze inspiratiebijeenkomst via het aanmeldformulier.

Vragen?

Heb je vragen over de bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Datum

16 nov 2023
Verlopen!

Tijd

11:30 - 17:15
INSCHRIJVEN