Home Events Webinar: Veranderkracht in het onderwijs versterken

Webinar: Veranderkracht in het onderwijs versterken

Dat we in het onderwijs in staat zijn om met veranderingen om te gaan, is het afgelopen jaar gebleken. Maar geplande professionaliseringsactiviteiten en beoogde ontwikkelingen kregen het afgelopen jaar op veel scholen minder aandacht. Hoe kan je (weer) sturen op de onderwijskwaliteit en het behalen van de ambities? Wat is een effectieve manier om binnen de school blijvend te leren en ontwikkelen? Ga tijdens dit webinar met deze vragen aan de slag. Meld je aan.

Webinar: Veranderkracht in het onderwijs versterken

Wat kan je verwachten?

Strategisch onderwijsadviseur Suzanne Unck gaat in op belangrijke principes in verandermanagement en past die toe op herkenbare onderwijssituaties. Ze koppelt het proces van een onderwijsinnovatie aan een beleidscyclus en laat zien hoe je effectief kunt werken met professionele leergemeenschappen (plg’s) binnen de school. Er is ruimte voor interactie en om eigen vraagstukken en casussen te bespreken.

Wat levert het op?

Na dit webinar heb je meer inzicht in veranderkundige processen binnen het onderwijs en kan je deze koppelen aan je eigen onderwijsvraagstuk.

Over de spreker

Suzanne Unck is strategisch onderwijsadviseur en begeleidt schoolbesturen en – teams bij de implementatie van hun onderwijsambities. Ze heeft veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijsontwikkeling, onderwijskwaliteit, professionalisering en kennisdeling.

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor teamleiders, schoolleiders en onderwijsprofessionals met beleidstaken.

Wanneer?

Maandag 29 maart van 15.00 – 17.00 uur.

De kosten

Deelname aan het webinar is kosteloos.

Meedoen?

Meld je hier uiterlijk 26 maart aan.

Vragen?

Heb je vragen over dit webinar? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Datum

29 mrt 2021
Verlopen!

Tijd

15:00 - 17:00

Locatie

Online

Organisator

Voortgezet Leren