Home Events Webinar: grip op dyslexie

Webinar: grip op dyslexie

Het lees- en spellingniveau van leerlingen naar een hoger niveau tillen en het verbeteren van de ketenzorg op het gebied van dyslexie waarbij de externe expertise al in een vroeg stadium de school in komt! Dat is waar het innovatieve interventieprogramma ‘Grip op dyslexie’ voor staat.

Het programma is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van basisscholen en zorgt ervoor dat er minder leerlingen doorstromen naar de vergoede dyslexiezorg. Het programma bestaat uit 2 fasen:

  • Fase 1: verhogen lees- en spellingniveau met behulp van ‘Taal in Blokjes’
  • Fase 2: diagnostiek en behandeling EED met de F&L behandelsoftware

Het resultaat: minder leerlingen die doorstromen naar de volgende zorgniveaus en dus ook minder doorstroom naar de vergoede dyslexiezorg én de prestaties en het welbevinden van de leerlingen nemen toe en de werkdruk bij leerkrachten en het zorgteam nemen af.

Voor wie? deze webinar is voor:

  • IB-ers / directie PO
  • Schoolbesturen / SWV
  • Gemeenten (inkoop) Jeugdzorg / Onderwijs

Datum

21 apr 2021
Verlopen!

Tijd

15:00 - 16:30

Locatie

Online
INSCHRIJVEN