Home Events Veerkracht versterken bij lerarenteams

Veerkracht versterken bij lerarenteams

Martina Acharrat–Winter en Laura Stroo nemen je tijdens deze online inspiratiebijeenkomst mee in het belang van structurele aandacht voor welbevinden op school, en bieden handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Krijg antwoord op vragen zoals: 

❔ Hoe vergroot je psychologische flexibiliteit en hoe kunnen jullie daar als team met elkaar ook aandacht aan besteden?
❔ Wat kun je als schoolleider in dit proces betekenen?

Merk jij ook dat jullie vooral bezig zijn met overleven in school? We willen allemaal het beste voor de leerlingen. We vangen elkaar op als collega’s uitvallen. En dat in een tijd waarin we nog te maken hebben met de nasleep van de pandemie, het groeiende lerarentekort en een tekort aan schoolleiders. Martina Acharrat–Winter en Laura Stroo nemen je tijdens deze inspiratiebijeenkomst mee in het belang van structurele aandacht voor welbevinden op school, en bieden handvatten om hiermee aan de slag te gaan.MELD JE AAN

Wat kan je verwachten?

In deze inspiratiebijeenkomst vertellen Martina en Laura over werken aan veerkracht van het schoolteam. Want veerkrachtige schoolteams, kunnen zorgen voor veerkrachtige leerlingen. En leerlingen die lekker in hun vel zitten, komen beter tot leren. Martina en Laura delen een korte theorie over veerkracht en wat zij landelijk zien in scholen, bij schoolteams en leerlingen. Daarnaast geven ze tips over hoe je hiermee aan de slag kunt. Op de werkvloer, in gesprek met leerlingen en in contact met ouders. Tijdens de inspiratiebijeenkomst wordt ingegaan op verschillende vragen zoals:

  • Wat zijn de valkuilen?
  • Waar moet je aan denken als organisatie?
  • Welke andere onderdelen kunnen helpen om de veerkracht van het team en leerlingen te versterken?
  • Hoe vergroot je psychologische flexibiliteit en hoe kunnen jullie daar als team met elkaar ook aandacht aan besteden?
  • Wat kun je als schoolleider in dit proces betekenen?

Over de sprekers

Martina Acharrat–Winter is Zorg/Ondersteuningscoördinator, docent Engels en leerlingbegeleider bij ‘t Hooghe Landt. Martina is verantwoordelijk voor een schoolbrede aanpak rondom de veerkracht van docenten en leerlingen. Ze werkt onder andere aan een werkwijze voor het programma ‘Back-up’, een programma voor leerlingen die dreigen uit te vallen.

Laura Stroo geeft trainingen rondom sociaal emotioneel leren, welbevinden van leerlingen en schoolteams, ACT in onderwijs en begeleidt scholen bij duurzame implementatie van alles rondom leren voor het leven in de klas. Zij is opgeleid als schoolpsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog, supervisor K&J NIP, leerkracht en ib’er. Laura heeft op het Hooghe Landt een workshop verzorgd en alle OOP’s geschoold.

Wat levert het op?

Na deze bijeenkomst weet jij dat leren en welbevinden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Je weet hoe belangrijk (structurele) aandacht is voor welbevinden van het schoolteam en hebt handvatten die je in school bij het lerarenteam en leerlingen kunt toepassen. Daarnaast krijg je handvatten en suggesties voor interventies die zowel op werknemersniveau als leerlingenniveau veerkracht kunnen vergroten.

Voor wie?

Team- en schoolleiders, leraren en OOP die zich binnen de school bezighouden met welbevinden van docenten(teams) en leerlingen.

Waar en wanneer?

De bijeenkomst vindt online plaats op donderdag 21 september 2023 van 15.00 tot 16.15 uur.

De kosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.

Meedoen?

Meld je vóór dinsdag 19 september hier aan voor deze inspiratiebijeenkomst.

Vragen?

Heb je vragen over de inspiratiebijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.