Home Events Turbo op je taal: taalbeleid en leesbevordering

Turbo op je taal: taalbeleid en leesbevordering

Doelstelling

Aan het einde van deze themasessie:  

  • heb je de wetenschappelijke onderbouwing voor het belang van een stevig taalbeleid;
  • heb je een stappenplan om gericht te werken aan een taalbeleid dat past bij jouw instelling;
  • weet je waar je terecht kan voor vakliteratuur en lesmateriaal om hiervoor in te zetten;
  • heb je een (voor)beeld van hoe je een taalbeleid kunt vormgeven;
  • heb je een voorstel om mee te nemen naar je sectie, taakgroep of MT.

Inhoud

Werken aan de lees- en taalvaardigheid, dat doen leerlingen toch bij Nederlands? Gelukkig wordt die uitspraak steeds vaker als achterhaald bestempeld. Taal is overal, en dat is zowel een rijkdom als een potentieel probleem. Bij elk vak komen leerlingen in aanraking met woorden die ze zelf (nog) niet gebruiken: typische schoolwoorden en vakspecifieke termen. Daarnaast moeten ze hun inzicht in de leerstof kunnen tonen door op een begrijpelijke manier antwoord te geven op open vragen, of op heldere wijze een verslag te schrijven. 

Je kunt niet verwachten dat alle leerlingen die taalvaardigheid spontaan oppikken: dat vereist structureel aandacht in de les – en in de hele school. In deze sessie gaan we in op het zowel de praktische als de inhoudelijke kanten van een taalbeleid op school. Daarbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor vrij lezen (niet wát je leest, maar dát je leest), romans en poëzie, creatieve en communicatieve extracurriculaire taalactiviteiten en het enthousiasme van alle medewerkers. 

Docent-trainer Stéphanie, zelf docent Nederlands, heeft zich hierin verdiept om vorm te geven aan een nieuw taalbeleid op haar school. Ze deelt de uitkomsten van haar zoektocht graag met collega’s en is ook benieuwd naar welke ideeën in de themasessie zullen ontstaan. 


Iets voor jou?

Dit is een themasessie voor collega’s van elk vak die aan de slag willen met een betere taalvaardigheid van hun leerlingen. Dit kan op elk niveau: binnen je eigen lessen, binnen de hele sectie of vastgelegd in het taalbeleid voor de hele school/instelling.

Practice what you preach

Onze themasessies zijn zo vormgegeven dat inhoud en vorm naadloos op elkaar aansluiten.

Morgen direct toepasbaar
Onze themasessie zijn goed onderbouwd, maar tegelijkertijd ook heel praktisch en concreet.

Leren door ervaren en zelf doen
In onze themasessies ervaar en leer je hoe jij het zelf kunt doen in jouw eigen onderwijs.

Datum

29 sep 2022
Verlopen!

Tijd

15:00 - 17:00
INSCHRIJVEN