Home Events Turbo op je taal: betere taalvaardigheid

Turbo op je taal: betere taalvaardigheid

Doelstelling

Aan het einde van deze themasessie:  

  • heb je meerdere werkvormen ervaren om in je eigen lessen aan lees- en taalvaardigheid te werken;
  • kun je op zeer korte termijn zelf meer aandacht besteden aan taalvaardigheid in je lessen;
  • weet je waar je terecht kan voor vakliteratuur en lesmateriaal om hiervoor in te zetten;
  • heb je een (opzet voor) een leeractiviteit ontworpen waarin bewust aandacht is voor taal, naast de vakinhoud.

Inhoud

Werken aan de lees- en taalvaardigheid, dat doen leerlingen toch bij Nederlands? Gelukkig wordt die uitspraak steeds vaker als achterhaald bestempeld. Taal is overal, en dat is zowel een rijkdom als een potentieel probleem. Bij elk vak komen leerlingen in aanraking met woorden die ze zelf (nog) niet gebruiken: typische schoolwoorden en vakspecifieke termen. Daarnaast moeten ze hun inzicht in de leerstof kunnen tonen door op een begrijpelijke manier antwoord te geven op open vragen, of op heldere wijze een verslag te schrijven. 

Je kunt niet verwachten dat alle leerlingen die taalvaardigheid spontaan oppikken: dat vereist structureel aandacht in je les. In deze themasessie behandelen we enkele activerende werkvormen om dit te doen, terwijl je leerlingen ook bezig zijn met de lesstof. In deze themasessie bekijk je een eigen les of leeractiviteit voor de komende periode en ontwerp je een leeractiviteit met aandacht voor taal én jouw vak.

Docent-trainer Stéphanie, zelf docent Nederlands, heeft zich hierin verdiept om vorm te geven aan een nieuw taalbeleid op haar school. Ze deelt de uitkomsten van haar zoektocht graag met collega’s en is ook benieuwd naar welke ideeën in de themasessie zullen ontstaan. 


Iets voor jou?

Dit is een themasessie voor collega’s van elk vak die aan de slag willen met een betere taalvaardigheid van hun leerlingen. Dit kan op elk niveau: binnen je eigen lessen, binnen de hele sectie of vastgelegd in het taalbeleid voor de hele school/instelling.

Datum

23 mrt 2023
Verlopen!

Tijd

09:00 - 11:00
INSCHRIJVEN