Home Events Onderwijs Arena Digitale Workshop: Effectief leren met ICT: samenwerkend leren

Onderwijs Arena Digitale Workshop: Effectief leren met ICT: samenwerkend leren

Doelstelling

Aan het einde van deze themasessie:  

  • weet je (weer) welke sleutelbegrippen van toepassing zijn op samenwerkend leren;  
  • ken je de uitgangspunten voor digitaal samenwerkend leren;  
  • heb je kennisgemaakt met verschillende toepassingen voor samenwerkend leren;  
  • kun je een goede opdracht voor digitaal samenwerkend leren ontwerpen;  
  • weet je hoe je digitaal samenwerkend leren kunt begeleiden en beoordelen.

Inhoud

Omdat mensen van nature geneigd zijn om samen te werken, is het waardevol om ook voor leren gebruik te maken van elkaars kennis en ervaringen. Uit een groot aantal onderzoeken blijkt bovendien dat coöperatief leren een positief effect heeft op leeropbrengsten. Je legt de regie voor het leren dan meer bij de leerlingen. En hoewel samenwerkend leren gaat om het ‘samenwerken om te leren’ is het ook belangrijk dat leerlingen ‘leren samenwerken’. Als je toe bent aan een wat grotere uitdaging, dan is dit wellicht het moment om aan de slag te gaan met samenwerkend leren, ondersteund door ICT. Deze themasessie is daarvoor een goed startpunt. We beginnen met samenwerkend leren in meer algemene zin en leggen pas daarna de link met ICT. Onder andere door aan de vijf sleutelbegrippen waaraan een goede opdracht voor samenwerkend leren moet voldoen vijf nieuwe uitgangspunten toe te voegen die specifiek gelden voor samenwerkend leren met behulp van ICT. We bespreken een aantal concrete toepassingen die zich lenen voor samenwerkend leren en de communicatie tussen leraar en leerlingen en tussen leerlingen onderling ondersteunen. Tot slot gaan we in op het begeleiden en beoordelen van samenwerkend leren.

Digitale didactiek

Steeds meer leerlingen beschikken over een apparaat. In veel gevallen wordt dat apparaat zelfs door de school beschikbaar of verplicht gesteld. Dat vraagt specifieke competenties van leraren; naast vakspecifieke en didactische ook technische vaardigheden. Maar de echte uitdaging is het combineren van die drie componenten, vakinhoud, didactiek en technologie, tot goed onderwijs.  In 2016 verscheen Kleppen dicht!, een onderbouwd en praktisch boek over de effectieve inzet van ICT in het onderwijs vanuit de visie: start met de klep dicht, zorg voor goed onderwijs en ga dan op zoek naar waar ICT iets kan toevoegen. Immers: “technology can amplify great teaching, but great technology doesn’t replace poor teaching”. Hoofdstuk 7 uit Kleppen dicht!, het hoofdstuk ‘Samenwerkend leren’, vormt de basis voor deze sessie. Wil je meer weten over dit boek, kijk dan op www.kleppendicht.nl of ga naar de website van Uitgeverij Pica.

Datum

10 feb 2021
Verlopen!

Tijd

15:00 - 17:00

Locatie

Online

Organisator

Onderwijs Arena
INSCHRIJVEN