Home Events Netwerkbijeenkomst Informatiebeveiliging en privacy po/vo

Netwerkbijeenkomst Informatiebeveiliging en privacy po/vo

Op donderdag 3 februari komt het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo weer bij elkaar. De afgelopen jaren is informatiebeveiliging en privacy (IBP) steeds belangrijker geworden in het primair en voortgezet onderwijs.  Omdat IBP ingewikkelde materie kan zijn, helpt het vaak om samen te werken. Een onderwerp waar steeds vaker over gesproken wordt in het Netwerk IBP is veilig communiceren.  Daarom staat dit onderwerp op de agenda van deze netwerkbijeenkomst.    

Naast de terugkoppeling vanuit de regiegroep en andere actuele ontwikkelingen, worden de volgende onderwerpen iets uitvoeriger toegelicht.    

Terugkoppeling verschillende klankbord-en werkgroepen

In het Netwerk IBP wordt aan verschillende onderwerpen samengewerkt in klankbord- en werkgroepen. Dat zijn deze groepen: 

  1. Klankbordgroep IBP po/vo 
  2. Klankbordgroep Privacyconvenant (daaraan verbonden is de Klankbordgroep Certificeringsschema)  
  3. Werkgroep Bewaartermijnen 
  4. Werkgroep IBP-voorwaarden 

Vanuit alle klankbord- en werkgroepen zal een lid een terugkoppeling geven over het doel van deze groep en toelichten wat de groep tot toe nu heeft gedaan en waar zij staat.  

Naast deze groepen is er ook een Rondetafelgesprek informatiebeveiliging en cybersecurity, waarin vertegenwoordigers van scholen praten over dit onderwerp.  

Veilig communiceren

Als u vertrouwelijke informatie met anderen wilt delen, wilt u dat uiteraard op een zo’n veilig mogelijke manier doen. De AVG schrijft dit ook voor. Veilig communiceren is afhankelijk van veilig en betrouwbaar e-mailverkeer. Medewerkers, (ouders van) leerlingen, en anderen moeten erop kunnen vertrouwen dat e-mail daadwerkelijk afkomstig is van de school. Het is niet wenselijk dat e-mail in de spamfolder verdwijnt, of erger: dat de domeinnaam van de school misbruikt wordt door criminelen, zoals voor phishing. In deze presentatie ziet u hoe u dit probleem voor kunt zijn door het gebruik van standaarden. 

Praktijkvoorbeelden

Het uitwisselen van ervaringen en kennis onder collega-IBP’ers is één van de doelen van het Netwerk IBP. Tijdens deze netwerkbijeenkomst geven enkele netwerkleden een presentatie over het beleid rond veilig communiceren op hun school.  

Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo   

Drie à vier keer per jaar komt het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo samen op netwerkbijeenkomsten. Het netwerk is voor iedereen die zich op school bezighoudt met IBP en is dé plek om met collega’s die zich bezighouden met IBP, kennis en ervaringen te delen. Het netwerk is van de schoolbesturen zelf. Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad bieden informatie en ondersteuning. Aanmelden voor het netwerk kan via deze link.    

Bent u al lid van het netwerk? Dan hoeft u niets te doen. Leden van het netwerk ontvangen automatisch een uitnodiging met daarin de link naar deze bijeenkomst. Bent u nog geen lid, meld u dan aan voor Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo en ontvang ook een uitnodiging voor de netwerkbijeenkomst.   

Datum

03 feb 2022
Verlopen!

Tijd

15:00 - 17:00

Locatie

Online
INSCHRIJVEN