Home Events Leernetwerk: Onderwijsontwikkeling stimuleren met technologie

Leernetwerk: Onderwijsontwikkeling stimuleren met technologie

Nieuwe technologieën spelen een belangrijke rol in het realiseren van ambities van eigentijds onderwijs. De inzet van technologie kan het onderwijs verrijken en een bijdrage leveren aan complexe onderwijsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan anders organiseren van lessen, bieden van meer maatwerk, motivatie van leerlingen, kansengelijkheid of werkdruk bij leraren. In alle gevallen speelt technologie een belangrijke rol. Hoe draagt technologie op jouw school bij aan onderwijsontwikkeling? Hebben jullie hier op school al stappen in gezet? En wil je nog meer leren over hoe je dit goed implementeert in de school? Dan is dit leernetwerk iets voor jou! Meld je aan.

Wat kan je verwachten?

Hoewel elke onderwijsinstelling anders is, zijn er vijf algemene aspecten die bijdragen aan een passende en succesvolle inzet van technologie op jouw school: een doordachte visie, de juiste leermiddelen, de juiste infrastructuur, een bekwaam team en een focus op privacy en veiligheid. In dit leernetwerk ga je in vier bijeenkomsten onder leiding van een procesbegeleider samen met andere scholen aan de slag met de vijf algemene aspecten en hoe deze het beste voor jouw school passend ingevuld kunnen worden.

Je maakt in het leernetwerk kennis met de ontwikkelingen van andere scholen en levert je bijdrage aan collegiale consultatie ten behoeve van het leren met en van elkaar. Als deelnemer van het leernetwerk ben je ook eigenaar van het leernetwerk: samen bepalen en organiseren jullie de inhoud van de bijeenkomsten.

Wat levert het op?

  • Je kent verschillende kansen en mogelijkheden van het inzetten van technologie bij onderwijsontwikkeling.
  • Je kent de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om op een veilige en doordachte manier met technologie aan de slag te gaan.
  • Je leert welke verantwoordelijkheden en rollen binnen het organisatieproces idealiter verdeeld worden.
  • Je hebt concrete handvatten en kent ondersteuningsmogelijkheden om aan de slag te gaan met het uitvoeren.
  • Je doet praktische voorbeelden op van wat er op technologisch gebied bij andere scholen speelt en wat hen en de leerlingen dat oplevert.

Voor wie?

Dit leernetwerk is bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders en ICT-coördinatoren die al stappen hebben gezet in technologie inzetten bij onderwijsontwikkeling. Ook andere betrokkenen bij ICT in de school zijn welkom in dit leernetwerk. Per school is het uitgangspunt dat minimaal 2 personen deelnemen aan het leernetwerk.

Let op, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in dit leernetwerk.

Waar en wanneer?

De startbijeenkomst vindt plaats op donderdag 9 februari 2023 en tot eind 2023 vinden er nog 3 bijeenkomsten plaats. De bijeenkomsten worden in de omgeving Utrecht georganiseerd.

Kosten

Deelname aan het leernetwerk is kosteloos.

Meedoen?

Meld je hier vóór 1 februari aan.

Vragen?

Heb je vragen over dit leernetwerk? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Lees ook het recent verschenen rapport van de Onderwijsraad: maak doordacht gebruik van intelligente technologie.

De Onderwijsraad heeft in opdracht van het ministerie van OCW een verkenning gedaan naar de inzet van intelligente technologie. De belangrijkste conclusie: de onderwijssector moet goed nadenken over de inzet van technologie in het onderwijs én de rollen die leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere onderwijsprofessionals hierbij spelen. Meer lezen en de verkenning downloaden?

Datum

09 feb 2023
Verlopen!

Tijd

Gehele dag
INSCHRIJVEN