Home Events Leernetwerk onderwijs op maat voor nieuwkomers (NT2)

Leernetwerk onderwijs op maat voor nieuwkomers (NT2)

cholen voor voortgezet onderwijs ontvangen vaak leerlingen die nog relatief kort in Nederland zijn vanuit de ISK of het basisonderwijs. De school is een belangrijke plek voor deze leerlingen. Hoe zorg je ervoor dat deze nieuwkomersleerlingen hun potentieel ten volle kunnen benutten? In het leernetwerk onderwijs op maat voor nieuwkomers ga je hiermee aan de slag. Meld je aan.

Wat vraagt onderwijs aan nieuwkomers van jouw school? Hoe maak je onderwijs aan nieuwkomersleerlingen tot iets van de hele school? Welke begeleiding kun je hen bieden? Hoe ontwikkel je bijvoorbeeld een schoolbreed taalbeleid waar nieuwkomers én andere leerlingen profijt van hebben? Hoe werk je samen in de regio met de ISK, samenwerkingsverbanden en gemeenten? Welke financiële middelen (zoals het NPO) kun je inzetten om maatwerk voor nieuwkomers te realiseren? Deze thema’s worden tijdens het leernetwerk besproken.

Wat kan je verwachten?

Het leernetwerk is een netwerk van professionals die zich hard maken voor goed onderwijs aan nieuwkomersleerlingen. Dit is vaak pionieren, want schoolbeleid, zorgtrajecten, methoden en de werkwijze bij de zaakvakken zijn niet altijd ingericht op deze groep. In het leernetwerk wissel je ervaringen uit en worden experts uitgenodigd die jou verder kunnen helpen. Zo verbinden we de praktijk aan wetenschappelijke ontwikkelingen en beleid. Het leernetwerk is organisch en vraaggericht. Dat betekent dat er samen met de deelnemers bekeken wordt welke vraagstukken urgent zijn en om een antwoord vragen. Daar worden de bijeenkomsten vervolgens op ingericht.

Wat levert het op?

Tijdens het leernetwerk wissel je ervaringen en praktijkvoorbeelden uit, je leert van experts en je ontwikkelt handvatten voor jouw werkveld.

Voor wie?

Iedereen die zich bezighoudt met de begeleiding van nieuwkomersleerlingen in het vo, op ISK’s en in regionale samenwerkingsverbanden zoals mentoren, zorgcoördinatoren, taalcoördinatoren, medewerkers samenwerkingsverbanden, beleidsmakers en/of schoolleiders. Het is de bedoeling dat er twee personen vanuit een organisatie deelnemen.

Als je deelneemt aan het leernetwerk, wordt er van je verwacht dat:

  • Je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent. Door bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, is voor zowel jou als de andere deelnemers het leerrendement het hoogst.
  • Je een heldere leervraag hebt.
  • Je de tijd en middelen hebt om jouw leervraag in de praktijk te brengen.
  • Je goede praktijkvoorbeelden en materialen deelt met de andere deelnemers ter inspiratie.

Waar en wanneer?

Het leernetwerk komt in het schooljaar 2021-2022 vijf keer bij elkaar.

  • De startbijeenkomst is online op woensdag 13 oktober van 10 – 14 uur.

In overleg met de deelnemers worden de online of fysieke vervolgbijeenkomsten gepland in december, februari, april en juni.

Datum

13 okt 2021
Verlopen!

Tijd

10:00 - 14:00

Locatie

Online
INSCHRIJVEN