Home Events De gezonde school

De gezonde school

GGD Zuid Limburg organiseert voor alle VO scholen in Parkstad een bijeenkomst voor de gezonde school coördinatoren.

Beste coördinatoren Gezonde School,

Graag wil ik jullie uitnodigen voor de bijeenkomst ‘Lerend netwerk Gezonde School van de Toekomst VO’, op maandag 13 februari van 15.30-17.00 uur bij de GGD Zuid Limburg, te Heerlen.

De aanleiding hiervoor is dat we in de regio bezig zijn met een door-ontwikkeling van Gezonde Scholen in het voortgezet onderwijs, met het oog op de doorgaande lijn vanuit de basisschool.

In 2015 is in Zuid Limburg de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) gestart als pilot. De aanleiding om aandacht voor gezondheid en gezond gedrag tot een integraal onderdeel te maken van de basisschool lag in het besef dat gelijke (gezondheids)kansen voor kinderen niet vanzelfsprekend zijn. Het hardnekkige patroon van overerving van ongezond gedrag leidt van generatie op generatie tot gezondheidsproblemen die vermeden kunnen worden als kinderen op jonge leeftijd gezond gedrag aanleren. Onderzoek van de Universiteit Maastricht in samenwerking met de AWPG Limburg liet zien dat de aanpak effectief is.

Dit concept van GBT wordt verder uitgerold in de regio (en daarbuiten). In Zuid-Limburg is deze doelstelling gekoppeld aan de Trendbreuk-ambitie.
Het doel is om een doorgaande lijn in gezonde leefomgevingen te creëren. Met de uitrol van de GBT in het primair onderwijs zijn we er nog niet. De verworvenheden van de GBT zouden ook een vervolg moeten krijgen in het voortgezet onderwijs en daarna in het MBO. Ook omdat we weten dat veel aangeleerde gezondheidsvaardigheden bij de overgang van basisschool naar het vervolgonderwijs grotendeels verdwijnen en daarmee de gezonde leefstijl.

Duidelijk is dat de Gezonde (Basis)school van de Toekomst voor het voortgezet onderwijs (VO) een andere benadering en aanpak vraagt dan in het primair onderwijs.

Met BCPL VMBO HOLZ zijn we een pilot gestart, waarbij de Gezonde School-aanpak als basis fungeert om te werken aan de thema’s voeding, bewegen en welbevinden.

Dit is een proces waarbij we zoeken naar de juiste randvoorwaarden en kernelementen voor een succesvolle aanpak.

Tijdens de bijeenkomst zal VMBO HOLZ de aanpak en ervaringen tot nu toe met jullie delen.

Vervolgens willen we met jullie in gesprek over jullie ervaringen en ideeën om te komen tot een Gezonde School van de Toekomst in het VO. Van elkaar leren en inspireren.

Zie ik jullie op 13 februari?

Ik zal jullie ook via outlook de uitnodiging sturen.

Graag hoor ik dan via mail of jullie erbij zijn.

Met vriendelijke groet,

Judith Aerdts

Adviseur Gezondheidsbevordering

Gezonde School-adviseur

GGD Zuid Limburg
T 0631991996

judith.aerdts@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl/gezondeschool 
Werkdagen: ma, di en do

Datum

13 feb 2023
Verlopen!

Tijd

15:30 - 17:00