Home Events De docent als regisseur

De docent als regisseur

Doelstelling

Aan het einde van deze themasessie: 

  • heb je een helder beeld wat effectief leren en lesgeven is
  • kun je de 6 sleutelbegrippen voor effectief leren in de praktijk toepassen
  • heb je een effectieve leeractiviteit voor jou ‘les van morgen’ voorbereid

Inhoud

Om effectief leren in de les vorm te geven zijn er zes sleutelbegrippen van belang: 

  1. een heldere structuur in de opbouw van de leerstof 
  2. het juiste niveau van de leerstof 
  3. aandacht voor motivatie 
  4. betekenis geven aan de leerstof 
  5. individuele aanspreekbaarheid 
  6. zichtbaarheid van leren/denken 

De mate waarin docenten in staat zijn deze sleutelbegrippen in de les te realiseren zijn bepalend voor het leren van leerlingen. Het zijn de sleutelbegrippen van effectief leren. Voor het zorgvuldig inbouwen daarvan is lesvoorbereiding of lesontwerp een noodzakelijke voorwaarde.

In deze themasessie sta je stil bij wat effectief leren en effectief lesgeven betekent en hoe het er (voor jou) uit ziet. Naast een stevige, theoretische onderbouwing ga je aan de slag met effectieve leeractiviteiten voor in je eigen klas, zodat je er ‘morgen’ direct profijt van hebt. 

Effectieve didactiek

Deze themasessie en de bijbehorende leergang zijn gebaseerd op het boek Effectief leren, de docent als regisseur (2020). De oorspronkelijke uitgave van Ebbens en Ettekoven is bij vrijwel iedere leraar bekend van de lerarenopleiding, maar weet je nog wat je eraan hebt gehad?Effectief leren, de docent als regisseur reikt leraren instrumenten aan die leiden tot effectief leren. Het boek bespreekt uitgebreid de instructiestrategie directe instructie, samenwerkend leren en activerende didactiek. Verder is er veel aandacht voor de ontwikkeling van een goed leerklimaat en het stellen van vragen. Het boek zit boordevol praktijkvoorbeelden, praktische tips en werkvormen om toe te passen in de klas. Deze vijfde editie (2020) is volledig herzien en vernieuwd door Michel van Ast, Lambrecht Spijkerboer en Otto de Loor. Deze vijfde editie is volledig herzien en vernieuwd. Er is extra aandacht voor leerstrategieën en formatief handelen. Daarnaast is het boek uitgebreid met een hoofdstuk over differentiëren in de klas. Verder is er aan het eind van ieder hoofdstuk een paragraaf toegevoegd met gereedschap voor de toekomstige docent, zodat deze het geleerde nog makkelijker kan koppelen aan de eigen praktijk. Tot slot is er een duidelijke koppeling aangebracht tussen de inhoud van de hoofdstukken en de wetenschappelijke verdieping aan het einde van ieder hoofdstuk. Naast het boek is er een website die uitgebreide ondersteuning biedt voor studenten en docenten. Daar zijn oefentoetsen, een begrippentrainer, opdrachten, illustratieve filmpjes en samenvattingen te vinden.
Wil je meer weten over deze uitgave of het boek aanschaffen? Kijk dan op https://www.noordhoff.nl/webshop/product/effectief-leren-9789001896522

Datum

29 sep 2021
Verlopen!

Tijd

15:00 - 17:00

Locatie

Online
INSCHRIJVEN