COVID-19

Covid19 of Corona heeft ieders leven geraakt, iedereen heeft vragen en (bijna) niemand heeft antwoorden. We hebben het niet in de hand en kunnen er (weinig) aan veranderen.

Wat kunnen we dan wel doen vraag jij je af? Gebruik je tijd slim, nog slimmer dan anders, want alles is anders. E-wise heeft cursussen van ongeveer 2 uur in verschillende onderwerpen. We lichten er enkele uit die aansluiten bij de huidige situatie. Ook heeft medilex onderwijs  enkele gratis webinars vrijgegeven met onderwerpen die o.a. aansluiten bij deze situatie, ook wijzen we je op websites met waardevolle informatie. Kom je zelf iets online tegen waar je SVO|PL collega’s iets aan kunnen hebben, mail de link dan door naar talentenacademie@svopl.nl

E-wise cursussen die aansluiten bij de huidige situatie

https://www.e-wise.nl/leraarvo/course/1484/groepsprocessen-hoe-zorg-je-voor-een-veilige-groep

https://www.e-wise.nl/leraarvo/course/1303/helpende-gesprekken-voeren-met-je-leerlingen

https://www.e-wise.nl/leraarvo/course/1644/motiverend-lesgeven

Webinars die aansluiten bij de huidige situatie

Medilex Onderwijs Livesessies #13 – Lydia van Deelen over aankomende brugklassers

Ouderbetrokkenheid in en na de coronatijdmet Myrthe Meurders
Groepsdynamiek in het ‘nieuwe normaal’ met Ivo Dokman
Herstellen van de veilige basis met Jan Ruigrok
Online veiligheid en thuisonderwijs
met Klaartje Schüngel
Het brein in coronatijd
met Peter la Roi
Hoe houd je contact met zorgleerlingen? met Ingrid van Essen
Afscheid en rouw bij kinderen met Riet Fiddelaers-Jaspers
Groepsvorming tijdens afstandsonderwijs met René van Engelen
Veerkracht en hoop met George Smits
Fysieke afstand en emotionele nabijheid Motivatie met George Smits
Emotiemanagement met George Smits

 

links naar websites:

https://vo.lesopafstand.nl/?utm_source=www&utm_medium=cta&utm_campaign=lesopafstand

https://www.kennisnet.nl/artikel/7953/langer-les-op-afstand-tips-om-samen-goed-te-blijven-leren/

X