1. Evenementen
  2. TalentenAcademie SVOPL

TalentenAcademie SVOPL

Vandaag

Kick off nieuw schooljaar 2020/2021

Bernardinuscollege Akerstraat, Heerlen

Warm welkom voor onze nieuwe collega's! Werk je in schooljaar 2020/2021 voor het eerst (of langer dan 5 geleden) voor Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg? Dan organiseren wij speciaal voor jou deze middag! Drs. R.K.M. Bonekamp (lid CvB) zal jullie van harte welkom heten en de middag openen met een toespraak. Hierna volgt een lezing […]

Onderwijs Arena digitale workshop: Activerende didactiek

online

Activerende Didactiek Doelstelling Aan het einde van deze themasessie: heb je diverse activerende werkvormen ervaren; heb je handvatten om voor jouw vak meerdere activerende werkvormen in te zetten; heb je voor een van jouw lessen een activerende werkvorm klaar; weet je waar je meer informatie en inspiratie haalt om jouw repertoire verder uit te breiden. […]

Onderwijs Arena digitale workshop: Didactisch coachen

online

Didactisch coachen Doelstelling Aan het einde van deze themasessie: ken je de (wetenschappelijke) achtergronden achter didactisch coachen; weet je hoe je goede, activerende vragen stelt; weet je hoe je goede aanwijzingen geeft; weet je wanneer je welke feedback geeft; heb je een aantal concrete voornemens voor jouzelf geformuleerd om didactisch coachen in jouw eigen onderwijs […]

ONDERWIJS ARENA DIGITALE WORKSHOP Differentiëren: Hele Taak Eerst

online

Doelstellling Aan het einde van deze themasessie: kun je twee verschillende manieren van differentiëren onderscheiden; heb je diverse werkvormen waarin wordt gedifferentieerd ervaren; weet je wat het differentiatiemodel ‘Hele Taak Eerst’ inhoudt en hoe je dat voor je eigen lessen kunt gebruiken; heb je volgens dat model voor één of enkele lessen een serie leeractiviteiten […]

Onderwijs Arena Digitale workshop Digitaal leermateriaal maken

online

Doelstelling Aan het einde van deze themasessie: ken je de criteria waaraan goed digitaal leermateriaal voldoet; kun je deze criteria gebruiken om zelf een arrangement samen te stellen; heb je een goed beeld bij diverse soorten leermateriaal en arrangementen; kun je digitaal leermateriaal op een effectieve manier inzetten in je eigen onderwijs; heb je zelf […]

Onderwijs Arena Digitale workshop: Digitaal toetsen

online

Doelstelling Aan het einde van deze themasessie: weet je waar je aan moet denken bij het structureel invoeren van digitaal toetsen in jouw eigen onderwijs; kun je onderscheid maken tussen het ontwikkelen van toetsitems en het samenstellen van toetsen; ken je de uitgangspunten voor een goede digitale toetsvraag en kun je die toepassen bij het […]

Onderwijs Arena Digitale workshop: Effectief leren met ICT: Inspiratie

online

Doelstelling Aan het einde van deze themasessie: heb je een aantal activerende werkvormen met ICT ervaren; weet je beter wanneer de inzet van ICT effectief kan zijn; heb je kennis gemaakt met TPACK, een model om je te ondersteunen onderwijs met ICT te evalueren en/of te ontwerpen; kun je een activerende werkvorm met ICT voor […]

Onderwijs Arena Digitale workshop: Effectieve feedback

online

Effectieve feedback Doelstelling Aan het einde van deze themasessie: weet je wanneer het effectief is om feedback te geven; ken je de verschillende niveaus van feedback; ken je de uitgangspunten voor goede feedback; kun je die uitgangspunten toepassen in het geven van feedback aan jouw leerlingen. Inhoud Het is een van de krachtigste instrumenten die […]

Online masterclass: Hoe start je een curriculumherziening op school?

online

Het is belangrijk om leerlingen goed te blijven voorbereiden op de toekomst. Een actueel curriculum moet bijdragen aan de doorstroming van basis- naar voortgezet en vervolgonderwijs, de samenhang tussen vakken en een minder overladen programma. Maar hoe organiseer je een curriculumherziening binnen je eigen onderwijsinstelling? En welke rol heb je daarin als schoolleider of bestuurder? […]

Onderwijs Arena Digitale workshop: Formatief handelen

online

Doelstelling Aan het einde van deze themasessie: weet je (beter) wat er wordt verstaan onder formatief evalueren; ken je de voorwaarden waaronder het effect van formatief evalueren groot is; ken je vijf strategieën waarmee je formatief kunt evalueren; kun je formatief evalueren koppelen aan het formuleren van leerdoelen en het helder maken van waar de […]

X