1. Evenementen
  2. Onderwijs Arena

Onderwijs Arena

Vandaag

Onderwijs Arena digitale workshop: Leerstrategieën

online

Doelstelling Aan het einde van deze themasessie: weet je (weer) wat de vergeetcurve is en hoe die van invloed is op het leren van jou en jouw leerlingen; ken je zes effectieve leerstrategieën; kun je die vertalen naar effectieve doceerstrategieën; kun je jouw leerlingen (beter) ondersteunen in het leren leren; kun je jouw les beter […]

Onderwijs Arena Digitale workshop: Effectief leren met ICT: samenwerkend leren

online

Doelstelling Aan het einde van deze themasessie: weet je (weer) welke sleutelbegrippen van toepassing zijn op samenwerkend leren; ken je de uitgangspunten voor digitaal samenwerkend leren; heb je kennisgemaakt met verschillende toepassingen voor samenwerkend leren; kun je een goede opdracht voor digitaal samenwerkend leren ontwerpen; weet je hoe je digitaal samenwerkend leren kunt begeleiden en […]

Onderwijs Arena Digitale workshop: Formatieve Cultuur

online

Doelstelling Aan het einde van deze themasessie: ken je het onderscheid tussen formatief toetsen, leren en werken; weet je welke aspecten in jouw school van belang zijn om samen te komen tot een formatieve cultuur; heb je concrete instrumenten om daar in jouw eigen school mee aan de slag te gaan. Inhoud Veel docenten zijn […]

Onderwijs Arena digitale workshop: Van MOETivatie naar motivatie

online

Doelstelling Aan het einde van deze themasessie: Weet je welke factoren de motivatie van leerlingen (kunnen) beïnvloeden. Weet je welke invloed je daar als docent op kunt hebben. Weet je hoe je leerlingen heel gemakkelijk kunt demotiveren. Inhoud Het is de heilige graal van het onderwijs: motivatie. De motor die leidt tot leren. Maar hoe […]

Onderwijs Arena digitale workshop: zelfredzaamheid begeleiden

online

Doelstelling Aan het einde van deze themasessie: weet je wat scaffolding is en hoe zich dat verhoudt tot de ‘zone van naaste ontwikkeling’; kun je leerlingen op maat ondersteunen tijdens zelfwerkzaamheid door jouw hulp op te delen in (vaste) stappen; heb je een uitgebreid(er) repertoire van strategieën om leerlingen via scaffolding te ondersteunen in hun […]

Onderwijs Arena digitale workshop: Activerende didactiek

online

Activerende Didactiek Doelstelling Aan het einde van deze themasessie: heb je diverse activerende werkvormen ervaren; heb je handvatten om voor jouw vak meerdere activerende werkvormen in te zetten; heb je voor een van jouw lessen een activerende werkvorm klaar; weet je waar je meer informatie en inspiratie haalt om jouw repertoire verder uit te breiden. […]

Onderwijs Arena digitale workshop: Didactisch coachen

online

Didactisch coachen Doelstelling Aan het einde van deze themasessie: ken je de (wetenschappelijke) achtergronden achter didactisch coachen; weet je hoe je goede, activerende vragen stelt; weet je hoe je goede aanwijzingen geeft; weet je wanneer je welke feedback geeft; heb je een aantal concrete voornemens voor jouzelf geformuleerd om didactisch coachen in jouw eigen onderwijs […]

Onderwijs Arena Digitale workshop: Effectieve feedback

online

Effectieve feedback Doelstelling Aan het einde van deze themasessie: weet je wanneer het effectief is om feedback te geven; ken je de verschillende niveaus van feedback; ken je de uitgangspunten voor goede feedback; kun je die uitgangspunten toepassen in het geven van feedback aan jouw leerlingen. Inhoud Het is een van de krachtigste instrumenten die […]

Onderwijs Arena Digitale workshop: Effectief leren met ICT: Inspiratie

online

Doelstelling Aan het einde van deze themasessie: heb je een aantal activerende werkvormen met ICT ervaren; weet je beter wanneer de inzet van ICT effectief kan zijn; heb je kennis gemaakt met TPACK, een model om je te ondersteunen onderwijs met ICT te evalueren en/of te ontwerpen; kun je een activerende werkvorm met ICT voor […]

Onderwijs Arena Digitale workshop: Digitaal toetsen

online

Doelstelling Aan het einde van deze themasessie: weet je waar je aan moet denken bij het structureel invoeren van digitaal toetsen in jouw eigen onderwijs; kun je onderscheid maken tussen het ontwikkelen van toetsitems en het samenstellen van toetsen; ken je de uitgangspunten voor een goede digitale toetsvraag en kun je die toepassen bij het […]

X