Home Events Wat je moet weten over de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Wat je moet weten over de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.
Beroepskrachten die werken met jongeren, zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode draagt eraan bij dat bij signalen op dit gebied zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
SVO|PL wil graag dat haar medewerkers op de hoogte zijn van deze meldcode. i.s.m. de zorg coördinatoren willen we lesgevers/mentoren hierop bijscholen d.m.v deze bijeenkomst.

Datum

15 apr 2021

Tijd

15:00 - 17:00

Locatie

Herle College, Heldevierlaan 5, Heerlen, 6411 AS
TalentenAcademie SVO|PL

Organisator

TalentenAcademie SVO|PL
Email
talentenacademie@svopl.nl
Website
https://www.talentenacademiesvopl.nl
REGISTREREN