Home Events Effectieve Directe Instructie (EDI)

Effectieve Directe Instructie (EDI)

EDI moet leraren een stevige basis bieden wat betreft vaardigheden om alle leerlingen actief te betrekken bij de lessen, hun kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van het formuleren van concrete lesdoelen en het hierbij ontwerpen van een kraakheldere instructie. Leraren moeten binnen het model van directe instructie omgaan met verschillen tussen leerlingen (zwakke en sterke leerlingen). Vervolgens vergroten leraren hun kennis en vaardigheden in geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid geven aan leerlingen en het geven van een effectieve invulling aan zelfstandige verwerking. Expertis is gevraagd leraren te professionaliseren in het gebruik van EDI.
Aanpak
Er worden twee bovenschoolse bijeenkomsten van 3 uur georganiseerd waarin wordt ingezoomd op het formuleren van een lesdoelen, het daarbij ontwerpen van een passende instructie, het omgaan met verschillen tussen leerlingen en het geven van begeleide inoefening, lesafsluiting en effectieve zelfstandige verwerking. In de bijeenkomsten wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het borgen van het geleerde en wat dat betekent voor de lessen op de eigen school.
Doelen
· De leraren kunnen leerlingen actief betrekken bij de lessen.
· Ze kunnen begrip controleren bij de leerlingen en op basis daarvan beslissingen nemen voor het vervolg van de les.
· Ze kunnen een lesdoel formuleren met een concept en een vaardigheid.
· Ze kunnen een kraakheldere instructie ontwerpen bij het lesdoel.
· Ze kunnen tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van zwakke en sterke leerlingen.
· Ze kunnen omgaan met verschillen organiseren binnen het model van directe instructie.
· Ze kunnen verantwoordelijkheid geleidelijk overdragen aan leerlingen
· Ze kunnen zelfstandige verwerking een effectieve invulling geven.

Datum

03 jun 2021

Tijd

15:00 - 17:00

Locatie

Charlemagne College Eijkhagen, Eijkhagenlaan 31, Landgraaf, 6371 XA
TalentenAcademie SVO|PL

Organisator

TalentenAcademie SVO|PL
Email
talentenacademie@svopl.nl
Website
https://www.talentenacademiesvopl.nl
REGISTREREN